Biografieën van SS'ers

Werner Dubois

Werner Dubois raakte tijdens de opstand zwaargewond. Eerder had onder zijn verantwoordelijkheid al een ontsnapping plaatsgevonden. Na de oorlog herinnerde hij zich de gebeurtenissen: 

"Ongeveer drie weken lang voerde ik het bevel over een groep joden die buiten het kamp werkten. Ik herinner mij het volgende voorval. Onder mijn commando werd een Oekraïense bewaker gedood door twee joden die zo’n vier- of vijfhonderd meter verderop water moesten halen. Deze twee joden ontsnapten. Toen ik na enige tijd ontdekte dat de waterdragers niet terugkwamen stuurde ik een andere bewaker op onderzoek uit. Hij kwam terug en rapporteerde dat hij zijn collega dood had aangetroffen en dat er geen teken was van de joden. Om verdere incidenten te voorkomen beval ik de overgebleven joden op de grond te gaan liggen en stuurde ik een bewaker naar het kamp om commandant Reichleitner op de hoogte te stellen. 

Op de dag van de opstand was ik ’s middags in de wapenkamer met een paar Oekraïense bewakers. De deur stond open en ik zag een groep joodse gevangenen met bijlen aankomen. Ik dacht dat het een normaal werkcommando was. De groep van vijf of zes man liep om de wapenkamer heen, drong toen naar binnen en begon me met de bijlen de slaan. Door een van de bijlslagen liep ik een schedelbreuk op. Andere slagen verwondden mijn handen. Niettemin wist ik mezelf te bevrijden en uit de wapenkamer te ontkomen. 

Nadat ik ongeveer tien meter had gerend, werd ik in mijn long geschoten en verloor ik het bewustzijn. Een paar Oekraïense bewakers gaven me wodka en ik kwam weer bij. Pas toen besefte ik dat er een opstand was uitgebroken."


bron: Holocaust Education & Archive Research Team (HEART)

Afdrukken